Vypočítajte nový BMI od Nicka Trefethena

Výška:  cm      
Závažia:  kg      

Kalkulátor vám prináša nový BMI. Vyvinul ju britský matematik Nick Trefethen. Podľa neho tradičný BMI poskytne kratším ľuďom príliš nízke hodnoty a príliš veľké hodnoty vyšším ľuďom. Ak ste 169 cm vysoký, nový BMI poskytuje rovnakú hodnotu ako tradičné BMI.

Tradičný BMI sa vypočíta ako telesná hmotnosť delená štvorcom výšky tela. Nový BMI používa ako exponent hodnotu 2,5 namiesto 2. Ďalej ju vynásobí hodnotou 1,3.

Budete dostávať informácie o tom, či máte nadváhu alebo podváhu. Budete mať aj tradičné BMI.

Calculaterix.com
Webové stránky a kalkulačky pre každý deň