Môžete poslať spätnú väzbu. Ak existujú jazykové chyby, som veľmi potešený, ak môžete navrhnúť opravy.

Vypočítajte Vyzvite svojich priateľov na Facebooku


Pamätajte, že pomer pas-k-bed je len jeden čítanie medzi ostatnými. Ak sa obávate o zdravotnú situáciu, mali by ste najprv vyhľadať zdravotníckych pracovníkov.


Rizikové limity pre pomer pas-k-bed sú:

ZmyselŽenyMuži
Normálne riziko< 0,8< 0,9
Zvýšené riziko0,8 - < 0,850,9 - < 1
Výrazne zvýšené riziko>= 0,85>= 1

Vidieť: World Health Organization (WHO)